Historisk arkiv

Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har satt ned et utvalg for å få mer kunnskap om hvorfor gutter i snitt gjør det dårligere på skolen enn jentene.

Faksimile nettside

Ekspertutvalg om kjønns-forskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem. Det er forskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdanningsløpet. På flere områder gjør jentene det bedre enn guttene. Men forskjellene varierer med fag og alder. Hvor store forskjeller det er varierer også med ulike målinger.Hovedutfordringen vår er at guttene er overrepresentert på flere negative statistikker.

Det er langt flere gutter enn jenter som får spesialundervisning i grunnskolen. Blant de som sliter mest på skolen, særlig i lesing, er det også langt flere gutter. Gjennomføringstallene for videregående opplæring viser også at langt flere jenter enn gutter fullfører på normert tid. Det kan ha stor betydning for de mulighetene de får på arbeidsmarkedet senere i livet.

Det er Camilla Stoltenberg som skal lede utvalgets arbeid, og ekspertutvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. februar 2019. 

Utvalgsleder:

 • Direktør Camilla Stoltenberg, Oslo.

Utvalgsmedlemmer:

 • Forskningsdirektør Terje Ogden, Moss. 
 • Professor Arne Ola Lervåg, Bærum.
 • Professor Katrine Vellesen Løken, Bergen.
 • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Bodø.
 • Professor Rune Hausstätter, Lillehammer.
 • Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, Trondheim.
 • Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman, Oslo.
 • Barne- og ungdomsarbeider Mats Monsen, Trondheim.
 • Rådgiver Mats A. Kirkebirkeland, Oslo.
 • Leder Rahman Akhtar Chaudhry, Oslo

Henvendelser til utvalgets sekretariat: Stoltenbergutvalget@kd.dep.no