Historisk arkiv

Statsråd Sanner tek imot NOU frå opplæringslovutvalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Adresse: Kirkegata 18 , Oslo

Sted: Kunnskapsdepartementet

Kun for pressen

Opplæringslovutvalet blei oppnemnd 22. september 2017. Utvalet har hatt som mandat å gjere ein heilheitleg gjennomgang og vurdering av regelverket for grunnopplæringa.

Les meir om overleveringa.