Historisk arkiv

Norges klimamål under Parisavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge var tredje landet i verden som meldte inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Etter Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. 2020 er første gang land skal melde inn nye må eller oppdaterte utslippsmål, og fristen var 9. februar. Et nytt mål bør være høyere enn det gamle, og reflektere landets høyeste mulige ambisjon.

 

- Norge er det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN. Beslutningen i dag er et viktig skritt mot et grønt skifte i Norge, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det er ventet at flere land vil melde inn et forsterket mål i løpet av året.

- Norge skal ta en lederrolle med å kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt, og vi skal gjøre det i et tett samarbeid med EU. Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU. Gjennom klimaavtalen med EU har Norge allerede forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

- Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Det at Norge nå går foran og forsterker sitt klimamål kan vise vei for andre land som fortsatt er i tenkeboksen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Europakommisjonen har i sin European Green Deal varslet at de vil legge frem en plan for å øke EUs mål til minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i september 2020. Regjeringen har arbeidet for at EU skal øke sitt mål til 55 prosent, og vil fortsette å arbeide for det fremover. Hvordan et økt i klimamål i EU vil gjennomføres og fordeles mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor er ikke avklart.

 

Dersom EU mot formodning ikke forsterker sitt klimamål til tilsvarende nivå som Norge, vil den delen av målet som går lenger være betinget av tilgang til samarbeid om utslippsreduksjoner i andre land i tråd med reglene i Parisavtalen.

Norges forsterkede mål og informasjon som forklarer og beskriver målet finner her.