Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsministeren åpner Boligtreffet 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Adresse: Hans Gaarders veg 41 , Gardermoen i Akershus

Sted: The Qube

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner Boligtreffet 2019 og ber om innspill til en ny nasjonal boligmelding.

Omtale og program

Les mer om arbeidet med den nye stortingsmeldingen om boligsosial politikk