Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om region- og kommunereform på Møre og Romsdals nyttårskonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sted: Molde