Historisk arkiv

Forskrifter med hjemmel i koronaloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Oversikt over forskrifter og forskriftsendringer som var hjemlet i koronaloven.

Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020. Det fulgte av koronaloven at Kongen i statsråd kunne utfylle, supplere eller fravike et utvalg lover gjennom midlertidige forskrifter. 

De midlertidige forskriftene som ble gitt med hjemmel i koronaloven ble opphevet med loven.

I de tilfellene det var behov for å videreføre bestemmelsene i de midlertidige forskriftene, ble disse fremmet som forslag til midlertidige lover til Stortinget.

Stortinget har på bakgrunn av disse forslagene vedtatt nye lover som trådte i kraft samtidig med at forskriftene ble opphevet.

 

Midlertidige forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 8. april 2020.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 1. april 2020.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Kunnskapsdepartementet

Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 27. mars 2020.

I et brev til Statsministerens kontor 28. mars varslet Stortinget manglende støtte til enkelte forskriftsbestemmelser i fem av forskriftene. Dette betyr at forskriftene gjelder, unntatt de bestemmelsene Stortinget vedtok å ikke støtte.

Dagens fastsatte midlertidige forskrifter til koronaloven

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet