Historisk arkiv

Bilder av politisk rådgjevar Margrete Dysjaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bildene kan benyttes fritt. Fotograf krediteres.