Historisk arkiv

Rundskriv N-1/2018 - garantisum for løyve for 2018 - oppheving av rundskriv N-1/2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Dette rundskrivet opphever rundskriv N-1/2017.

Les rundskrivet (pdf)