Historisk arkiv

Besøk av Polens statsminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Adresse: Glacisgata 1

Sted: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg møter Polens statsminister Beata Szydło til politiske samtalar på Statsministerens kontor.

Det er mogleg å fotografere ved starten av møtet i Glacisgata 1. Oppmøte for fotografar kl. 12.30. Ta med pressekort og gyldig ID.

Etter samtalane, om lag kl. 14.45, blir det eit kort pressemøte i Glacisgata 1. Oppmøte for pressefolk kl. 14.15. Ta med pressekort og gyldig ID.

Presse som ønskjer å delta må akkreditera seg til smkinfo@smk.dep.no innan måndag 1. februar kl. 12.00.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.