Historisk arkiv

Statsministeren besøkjer Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Sted:

Statsminister Erna Solberg besøkjer Trøndelag.

Kl. 13.00: Statsminister Erna Solberg inviterer til regjeringa sitt toppmøte om kvinnehelse på St. Olavs hospital i Trondheim. Frå regjeringa deltek også helseminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar. Adresse: Prinsesse Kristinas gate 3, Trondheim.

Kl. 18.00: Statsministeren deltek på studentkveld på Samfundet i Trondheim, der ho mellom anna vert intervjua på scenen. Tema er høgare utdanning, klima og likestilling.

Pressekontaktar er politisk rådgivar Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 90 97 32 66, e-post eil@smk.dep.no.