Historisk arkiv

EUs energi- og klimapolitikk - hva betyr den for oss?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Nasjonalt europaforum 2013

Tema for Nasjonalt europaforum 2013 var EUs energi- og klimapolitikk og hva den betyr for Norge. Møtet ble ledet av statsråd Vidar Helgesen. Se opptak av møtet på nett-tv

Nasjonalt europaforum er en rundebordskonferanse som møtes årlig for å diskutere europapolitiske spørsmål med relevans for Norge. Forumet samler representanter fra politikk, nærings- og samfunnsliv og ledes av statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen.

Årets møte ble avholdt fredag 13. desember, og temaet denne gang var EUs energi- og klimapolitikk.


NETT-TV:
  Se opptak av møtet på nett-tv.


EU har startet arbeidet med å utforme et rammeverk for den fremtidige energi- og klimapolitikken frem mot 2030. Basert på en "grønnbok" og en høringsrunde tidligere i år vil Kommisjonen på nyåret presentere sine forslag til hovedelementer i et slikt rammeverk. EUs plan er å ha klarlagt mål og virkemidler i god tid før klimatoppmøtet i Paris i 2015. 

Betydning for Norge
EUs klima- og energipolitikk har betydning for Norge, både direkte gjennom vår deltakelse i EØS og indirekte ved at utviklingen i våre naboland og viktigste handelspartnere påvirkes. Regjeringen vil følge utformingen av rammeverket tett og melde inn synspunkter på spørsmål av betydning for Norge. Innspill fra industri, næringsliv, organisasjoner og forskning vil være viktig for dette arbeidet. 

I møtet 13. desember vil statsråd Helgesen presentere regjeringens vurdering av EUs energi- og klimapolitikk og utveksle synspunkter med relevante norske aktører.