Historisk arkiv

Diskuterte beskyttelse mot hormonforstyrrende stoffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av miljøråd Jonas Fjeldheim, EU-delegasjonen

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet og medlem av Europaparlamentet Christel Schaldemose møttes tirsdag i Brussel for å diskutere viktigheten av å beskytte forbrukere, helse og miljø mot hormonforstyrrende stoffer.

Statssekretær Lars Andreas Lunde og medlem av Europaparlamentet, Christel Schaldemose, møttes inne i parlamentsbygningen i Brussel Foto: Julie Johnsen/EU-delegasjonen

Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr og gi effekter som for eksempel reproduksjonsskader. Stoffene kan finnes i en rekke forbrukerprodukter vi omgir oss med hver dag, som klær, maling, plast, rengjøringsmidler og kosmetikk.

Mangler fortsatt en definisjon

Europakommisjonen skulle ha lagt frem forslag til definisjon av hormonforstyrrende stoffer for flere år siden. Schaldemose og andre Europaparlamentarikere har over lang tid jobbet for en slik definisjon som et viktig skritt på veien for å beskytte forbrukere, helse og miljø.

Europaparlamentarikeren trakk frem at nordisk og norsk støtte til å få en definisjon raskt er viktig. Statssekretær Lunde vektla at Norge har en ambisiøs kjemikaliepolitikk og jobber aktivt for en slik definisjon.

Plast, maling, lim og ytterjakker

Det hormonforstyrrende stoffet bisfenolA er mye brukt i forbrukerprodukter som plast, maling og lim. Andre stoffer som også kan være hormonforstyrrende, som PFOA, finnes i tekstiler slik som ytterjakker. Norge har et særnasjonalt forbud mot PFOA i forbrukerprodukter som ble vedtatt i 2013 og Norge har sammen med Tyskland foreslått forbud mot PFOA i EU.

Norge er også del av en gruppe på ni land som er pådrivere for at EU fortsetter å utvikle kjemikaliepolitikken slik at forbrukere og miljø er beskyttet mot helse- og miljøfarlige stoffer. Å redusere eksponeringen av hormonforstyrrende stoffer er en av disse landenes prioriterte saker.

Mer informasjon:

Les mer om hormonforstyrrende stoffer her.

Les mer om REACH-UP-samarbeidet her.

Nordisk rapport om hormonforstyrrende stoffer her.