Historisk arkiv

EØS-midlene: Video skaper oppmerksomhet om netthets i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Håpefulle skuespillere får sjokk når de blir bedt om å oversette kommentarer på Facebook.

De tror de er invitert til å prøvespille for en rolle i en reklamefilm. Mens de venter, blir de filmet med skjult kamera.

En svart skuespiller, som tilsynelatende også skal på audition, ber dem om å oversette noen av kommentarene han har fått på sin Facebook-side ettersom han nettopp har flyttet til Litauen og ikke kjenner språket.

Deres vennlige smil og hjelpsomme uttrykk forandrer seg til sjokk og avsky når de leser hva som er skrevet.

Videoen går nå som en farsott på nettet. Bak står det litauiske senteret for menneskerettigheter (LŽTS). De har sluppet videoen sammen med en nettside for å øke bevisstheten om effekten netthets har på mennesker og hvordan dette kan rapporteres.

Kampanjen er en del av prosjekt «Mine rettigheter - Aktiv deltakelse» som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Antirasistisk Senter er partner i prosjektet.

     Les mer: Om prosjektet

Norge bruker EØS-midlene som et virkemiddel for å øke oppmerksomheten i Europa om hvordan hatefulle ytringer og hatkriminalitet bidrar til å undergrave demokratiske verdier og forhindrer toleranse og flerkulturell forståelse.

Det er etablert programmer for dette i alle 16 mottakerlandene. Støtten utgjør over 1,1 milliarder kroner (147 millioner euro) fram til 2016.

     Faktaark: Norsk innsats mot hatefulle ytringer i Europe