Historisk arkiv

Norsk gass til EU – gjennom Belgia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge dekker 20 prosent av EUs gassetterspørsel og er største leverandør til Belgia. Ambassadør Schulerud har besøkt Gassco i Zeebrugge.

Ambassadør Schulerud under omvisning på Zeepipe-terminalen i Belgia. Foto: Gaute Erichsen, EU-delegasjonen.

Belgia-ambassadør og nestleder ved EU-delegasjonen, Ingrid Schulerud, besøkte 18. mai mottaksterminalen for norsk gass i Zeebrugge, snaue halvannen time vest for Brussel. Terminalen opereres av Gassco og mottar gass fra Sleipner- og Troll-feltene i Nordsjøen.

Infrastruktur avgjørende

Zeepipe-terminalen er en av seks mottaksterminaler for norsk gass i EU og mottar hvert år rundt 14 mrd. kubikkmeter (Sm3). Dette er nok til å dekke hele Belgias årlige forbruk på 12,6 Sm3, men 70 % av gassen sendes likevel direkte videre til det europeiske markedet.

Gjennom et godt utbygget gassrørledningsnettverk blir gassen som ankommer Zeebrugge distribuert til Spania, Frankrike, Nederland og Italia.

– Gass er en viktig del av det økonomiske samarbeidet med Belgia, men har også stor betydning i europeisk sammenheng, sier Schulerud.

Aspaker åpnet ny mottaksterminal for norsk gass i Tyskland

EU ønsker norsk gass

Omtrent 95 % av all gass produsert på norsk sokkel selges til det europeiske gassmarkedet og Norge dekker over 20 % av EUs gassetterspørsel. Bare Russland leverer mer.

For Norge er det viktig å forbli en pålitelig og stabil gasseksportør til EU. Kun en tredel av Norges antatte gassressurser er produsert til nå og signalene fra EU er at gass vil fortsette å utgjøre en viktig del av EUs energimiks, også på veien mot et lavutslippssamfunn. Gass kan være en fleksibel energikilde ved siden av fornybare energikilder.

Les mer om Norges energisamarbeid med EU