Historisk arkiv

Tallene bak figurene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Her finner du tallene bak figurene i Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft.

Her er det gjort et uttrekk av tallene i diagrammene som er i stortingsmeldingen og presentert både i excel og html. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i meldingen.

Kapittel Excel html
Kapittel 2 kap2.xlsx kap2.htm
Kapittel 3 kap3.xlsx kap3.htm
Kapittel 4 kap4.xlsx kap4.htm
Kapittel 5 kap5.xlsx kap5.htm
Kapittel 6 kap6.xlsx kap6.htm
Kapittel 7 kap7.xlsx kap7.htm