Meld. St. 13 (2018–2019)

Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft

Finansdepartementet legger med dette frem en melding om fordeling og sosial bærekraft i det norske samfunn. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning for fordeling av muligheter, læring gjennom livet, ulikhet i helse, demokratisk og sosial deltakelse og erfaringer fra andre land om drivkrefter bak endring i inntektsfordelingen. Det gjøres rede for regjeringens innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet og konsekvenser av ulikhet.

Les dokumentet

Tallene bak figurene
Tidslinje for innsats mot ulikhet (Regjeringen Solberg)

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget