Det digitale indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Kommisjonen vil fjerne barrierer, og sikre fri flyt av data over landegrensene. Et velfungerende digitalt indre marked vil skape nye arbeidsplasser, styrke økonomien, og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

Aktuelt nå

Norge har levert innspill til revisjon av det europeiske ekomregelverket

Norge har sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nytt regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-TV: Konferanse om delingsøkonomi

Se opptak av konferansen om forbrukeren i delingsøkonomien, som ble holdt 2. februar.