Historisk arkiv

Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringens reiselivsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringens reiselivsstrategi - "Verdifulle opplevelser" - ble lansert av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 18. desember 2007.

Regjeringen har tre hovedmål for strategien:

  - Økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen
  - Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen
  - Norge - et bærekraftig reisemål

Reiselivsstrategien i PDF-format (7 MB)

Mål og tiltak i strategien

Mer informasjon