Verdifulle opplevelser

Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen lanserte regjeringens nasjonale reiselivsstrategi 18. desember.

Se lanseringen på nett-TV.

Verdifulle opplevelser - Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi

Verdifulle opplevelser:

Hele dokumentet i PDF-format (7 MB)

Flere dokumenter:

 

Film (flash) om reiselivsstrategien Se film (flash) om regjeringens nasjonale reiselivsstrategi.