Historisk arkiv

Handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forhandlingene mellom EU og USA om en transatlantisk handels- og investeringsavtale er fortsatt i en innledende fase. Partenes ambisjoner er til en viss grad kjent, men det er på mange områder vanskelig å vurdere hva utfallet vil kunne bli.

Forhandlingene mellom EU og USA om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) er fortsatt i en innledende fase. Partenes ambisjoner er til en viss grad kjent, men det er på mange områder vanskelig å vurdere hva utfallet vil kunne bli. Det er imidlertid liten tvil om at det på en del områder, for eksempel handel med mat, ligger betydelige utfordringer i å komme til enighet om endringer av regelverk.

Mer om bakgrunnen for forhandlingene og konsekvensene for Norge finner du her.

Foreløpig er det ingen enighet i handels- og investeringsforhandlingene mellom EU og USA.

Det er viktig at vi på norsk side følger prosessen tett, og at alle kanaler for informasjon og innflytelse utnyttes. Saken har blant annet stått sentralt på de to seneste ministermøtene i Efta.  Vi vil ha interesse av å utvikle dialog med både EU og USA om dette. Mange av områdene er knyttet til vår deltakelse i EUs indre marked og det vil være viktig å utnytte de mulighetene for dialog med EU som ligger i EØS-avtalen, dels gjennom strukturen under EØS-komiteen, dels gjennom vår deltakelse i Kommisjonens arbeidsstruktur.

Spørsmålet om bruk av konsultasjonsordningene som ligger i EØS-avtalen når det gjelder konsekvensene av TTIP-forhandlingene mellom EU og USA ble tatt opp under EØS' rådsmøte i Brussel 19. november.

Når det gjelder dialog mellom Efta-landene og USA, har en embetsmanns-delegasjon fra Efta-landene nylig besøkt Washington for møter med blant andre den amerikanske handelsrepresentanten (USTR), som leder TTIP-forhandlingene for USA. Det var en nyttig gjensidig informasjonsutveksling og det var enighet om videre kontakt i løpet av første halvår 2014.