Historisk arkiv

FN har en nøkkelrolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan og spiller en nøkkelrolle i planleggingen, koordineringen og utførelsen av en rekke initiativer. Erfaringer fra andre kriser har vist at det er viktig å arbeide mot langsiktige mål, selv i en krisesituasjon.

Norge bidrar til fondet som FNs generalsekretær, Antonio Guterres, nylig lanserte. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FN
Norge bidrar til fondet som FNs generalsekretær, Antonio Guterres, nylig lanserte. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FN

Dette er bakgrunnen for at Norge lanserte ideen om et flergiverfond i FN. Fondet ble lansert av FNs generalsekretær Antonio Guterres 31. mars og har som mål å begrense langsiktige og omfattende negative konsekvenser av pandemien i utviklingsland. Norge har så langt bidratt med 150 millioner til fondet.  

Se mer informasjon om norske bidrag:

Norges kjernestøtte til FNs organisasjoner

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan, og har en nøkkelrolle i å sikre god samordning, planlegging og gjennomføring av ulike innsatser. Norge er et av de landene som gir størst kjernestøtte til flere av FN-organisasjonene. Kjernestøtte gir våre partnere forutsigbarhet og muligheten til å kanalisere ressurser dit de trengs mest. Dette er særlig viktig i en krisesituasjon, som koronapandemien. I tillegg til kjernestøtten gir Norge også betydelig beløp i program- og prosjektstøtte til mange FN-organisasjoner.

For at FN-organisasjonene raskt skal kunne håndtere koronapandemien, har Norge framskyndet og allerede utbetalt mesteparten av kjernestøtten for i år.

WHO (Verdens helseorganisasjon): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Pliktig bidrag på 26,3 millioner kroner (2,6 millioner dollar) for 2020 ble utbetalt 28. februar. Vi vil i tillegg utbetale 229,5 millioner kroner i kjernestøtte til WHO.

Ocha (FNs nødhjelpskontor): Norge var tredje største giver av ikke øremerket støtte i 2019.  Så langt i 2020 har Norge utbetalt 90 millioner kroner (ni millioner dollar) i ikke øremerket støtte.

Cerf (FNs nødhjelpsfond): 11. februar utbetalte Norge 420 millioner kroner. Bidraget er en del av en firerårig avtale mellom Norge og Cerf på nesten 1,7 milliarder kroner.

UNFPA (FNs befolkningsfond): Norge var største giver av kjernestøtte i 2019. Kjernestøtten på 530 millioner kroner for 2020 ble utbetalt i 31. mars.

UNDP (FNs utviklingsfond): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget på 555 millioner kroner (55 millioner dollar) for 2020 ble utbebetalt 3. april.

Unicef (FNs barnefond): Norge var fjerde største bilaterale giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget på 410 millioner kroner (41 millioner dollar) for 2020 ble utbetalt 3. april.

UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger): Norge var tredje største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget for 2020 på 380 millioner kroner. (38 millioner dollar) ble utbetalt 11. februar.

WFP (Verdens matvareprogram): Norge var femte største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 300 millioner kroner (30 millioner dollar) i 2020 ble utbetalt 6. februar.

UN Women: Norge var fjerde største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 100 millioner kroner (ti millioner dollar) ble utbetalt i april.

UNaids: Norge var femte største giver av kjernebidrag i 2019. Årets kjernebidrag på 60 millioner kroner (seks millioner dollar) blir utbetalt 30. april.

UNRWA: Norge var ellevte største giver av kjernebidrag i 2019. Kjernebidraget for 2020 på 125 millioner kroner (tolv millioner dollar) ble utbetalt 11. februar.

OHCHR (FNs høykommissær for menneskerettigheter): Norge var største giver av kjernebidrag i 2019. For 2020 planlegger Norge å gi 55 millioner kroner (5,5 millioner dollar) i kjernestøtte.

Unesco: Pliktig bidrag fra Norge for 2020 på 25 millioner kroner (2,5 millioner dollar) ble utbetalt i januar.