Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Tisa-forhandlingene i godt driv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den andre forhandlingsrunden i 2016 fant sted 10.-15. april i Genève. I dagene før runden ble det holdt uformelle forhandlingsmøter for å sikre god fremdrift i forhandlingene.

Det var generelt en god fremgang i forhandlingene. Australia ledet forhandlingsrunden og gjorde en god jobb med å sørge for fremdrift og kompromissløsninger. Runden fokuserte på finansielle tjenester, personbevegelser, telekomtjenester, lokaliseringsbestemmelser, veitransport, skipsfart, lufttransport, energitjenester og e-handel, i tillegg til forhandlinger om markedsadgang.

Det er fortsatt vanskelige temaer som gjenstår å takle, men partene har vist positiv kompromissvilje og det gir grunn til optimisme om at man kan ferdigstille forhandlingene i løpet av 2016. Fra norsk side var det spesielt positivt at begge de «norske» vedleggene på skipsfart og energirelaterte tjenester var på dagsorden under forhandlingsrunden.

En sentral del av Tisa er forhandlingene om markedsadgang. Alle forhandlingsparter har levert åpningstilbud, og det er enighet om å legge frem reviderte tilbud innen 6. mai.

Neste forhandlingsrunde er fra 26. mai til 3. juni og vil bli ledet av EU. Det blir en viktig forhandlingsrunde for å drøfte de reviderte markedsadgangstilbudene, samt for å jobbe videre med tekster som etter planen skal ferdigstilles i løpet av sommeren.