Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innsats for vaksine og medisin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Vaksiner er det mest effektive forebyggende tiltaket mot pandemier. Derfor er Norge sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Norge arbeider også for at en ny vaksine skal distribueres på en rettferdig måte, slik at den skal kunne tas i bruk i fattige land.

Cepi

Norge har økt støtten til Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepis) arbeid med vaksineutvikling med 2,2 milliarder for perioden 2020 til 2030. Dette kommer i tillegg til støtten for perioden 2017 til 2025 på 1,6 milliarder kroner.

Etter et møte med Cepis direktør Richard Hatchett i januar, tok Norge initiativ til en større giverdugnad i januar. Dette initiativet har gitt resultater og flere land har sluttet seg til den norske appellen.

Gavi

Norge er en av de tre største bidragsyterne til vaksinealliansen Gavi som kjøper vaksiner og bidrar til å styrke vaksinasjonsprogrammer og helsesystemer i lavinntektsland. Gavi vil være helt sentrale i distribusjonen av en fremtidig covid-19-vaksine til fattige land. Norge bidro fra 2016 til 2020 med 6,25 milliarder kroner til Gavi.

Forskning på legemidler mot covid-19

Det norske Forskningsrådet vil bruke inntil 100 millioner kroner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland. Norge bidrar både med penger og kompetanse til dette arbeidet. Den internasjonale studien koordineres av Forskningsrådets leder, John-Arne Røttingen.