Historisk arkiv

Forsvarsministeren deltar på Hærens markering av deployering av tropp til Litauen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Sted: Gardermoen militære flystasjon

Regjeringen besluttet tidligere å forsterke styrkebidraget i NATO enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen med om lag 50-60 soldater med kjerne i én mekanisert infanteriavdeling. På søndag er det avreise fra Gardermoen militære flyplass med styrken.

Hæren er ansvalig for markeringen. Pressekontakt/påmelding kun for presse innen lørdag til Hærens talsperson Brage Wiik-Hansen på 95403103. 

 

Norge øker bidraget til NATO-styrke i Litauen - regjeringen.no