Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet.

Om Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Opprettet: 2021

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet. Utvalgets oppdrag er sammensatt: i) Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning. ii) I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022.

Full mandattekst Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Aktive medlemmer (pr. 08.02.2022)

 • Ulf Ingvard Sverdrup (leder)
 • Olav Chen (medlem)
 • Olaug Svarva (medlem)
 • Karin S. Thorburn (medlem)
 • Jonas Tallberg (medlem)
 • Alexandra Bech Gjørv (medlem)
 • Astrid Undheim (medlem)
 • Harald Magnus Andreassen (medlem)
 • Helge Andreas Seland (medlem)
 • Inger G. Stensaker (medlem)
 • Jon Gunnar Pedersen (medlem)