Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren besøker Lovisenberg Diakonale sykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo

Tema: tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse