Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren holder foretaksmøte for de regionale helseforetakene om årlig melding og årsregnskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo