Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren mottar rapport fra de regionale helseforetakene om forskning og innovasjon til pasientens beste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo