Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren til Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Brussel

Helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol skal til Brussel for samtaler med Kommisær for Helse og-mattrygghet Stella Kyriakides, Kommisær for Beredskap Janez Lenarĉiĉ og Belgias helseminister Frank Vandenbroucke.

Samtalene vil bla dreie seg om:

• Ukraina og norske bidrag gjennom UCPM (Union Civil Protection Mechanism), blant annet levering av legemidler og medisinsk utstyr, i tillegg til frakt av pasienter til norske sykehus.

• EUs arbeid med styrket helseberedskap og Norges tilknytning til dette arbeidet. Regjeringen har besluttet at Norge skal arbeide for en så tett tilknytning som mulig. Vi er i dialog med EU-Kommisjonen om dette. Norsk deltagelse vil redusere Norges sårbarhet ved fremtidige helsekriser.