Historisk arkiv

Arrangementer og private sammenkomster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: regjeringen.no

Endringer 12. februar 2022

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. 

For råd og anbefalinger om korona og smitte, se pressemelding og helsenorge.no  

Det er ingen særskilte regler knyttet til arrangementer lenger, ut over generelle smittevernanbefalinger til befolkningen.

Krav om smittevernfaglig gjennomføring av arrangementer i covid-19-forskriften er opphevet.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

--

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med endringene som gjelder fra dags dato.

Korrigering 4. februar 2022: Endret litt i teksten under punktet om faste, tilviste plasser. 

Korrigering 2. februar 2022: Oppdatert med nye regler. 

Korrigering 24. januar 2022: Lagt inn nye regler om antall på arrangement.