Historisk arkiv

Innspillsmøte for ny folkehelsemelding 11. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer derfor til innspillsmøte i Bergen 11. mars.

Som oppstart på innspillsprosessen inviterer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til et nasjonalt innspillsmøte i samarbeid med Bergen kommune, fredag 11. mars.

Påmelding for fysisk deltagelse og ønske om å holde innspill er nå stengt.
Alle påmeldte vil få tilsendt bekreftelse i løpet av kort tid.

Program for dagen:

Dørene åpner klokken 09.30 med kaffe – møtet starter presis klokken 10.00.

 • Regjeringens ambisjoner på folkehelseområdet.
  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol,
 • Hva er de store folkehelseutfordringene framover?
  Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
 • Hva er de viktigste folkehelsetiltakene framover?
  Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
 • Korte innlegg (3 min.) om hva folkehelsepolitikken bør vektlegge framover
 • Oppsummering og refleksjoner på innleggene.
  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 • Møtet er berammet ferdig kl 12.30, lunsj serveres i etterkant.

Praktisk informasjon:

Det legges til rette for fysisk deltakelse, men møtet vil også på bli strømmet på regjeringen.no.

Vi inviterer til å holde korte innlegg under møtet om hva folkehelsepolitikken bør vektlegge framover. Innlegg på innspillsmøtet forutsetter fysisk fremmøte, men alle vil kunne gi innspill via innspillssiden som etableres primo mars.

Ønsket om å holde innlegg registreres på påmeldingssiden (fortrinnsvis én fra hver virksomhet) innen 4. mars kl 12:00 (utvidet frist).
Dersom det er mange som ønsker å holde innlegg, vil det bli satt opp et program som sikrer en innholdsmessig bredde.

Ved digital deltakelse, kan korte spørsmål til oppklaring sendes på e-post under møtet. Spørsmålene vil bli referert av moderator. Av tidshensyn kan vi ikke garantere at spørsmålene vil bli lest opp.

Bekreftelse på deltagelse vil gis etter at påmeldingsfristen er ute. Vi tar forbehold om at innspillsmøtet kan bli fulltegnet.

Alle kan følge strømmingen av møtet på regjeringen.no, uten påmelding.