Historisk arkiv

GI-04/2022 – Instruks om alternativ mottaksplass for personer fordrevet fra Ukraina som får midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsforskriften § 7-5 a, jf. utlendingsloven § 34

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Denne instruksen er opphevet med virkning fra 15. februar 2024.

GI-04/2022 - Instruks om alternativ mottaksplass for personer fordrevet fra Ukraina som får midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsforskriften § 7‑5 a, jf. utlendingsloven § 34.pdf