Historisk arkiv

Næringsministeren følger kronprinsparet på besøk til Sverige 2.-4. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted: Stockholm og Gøteborg

Kronprinsparet reiser på offisielt besøk til Sverige i mai. Fra regjeringen følger næringsminister Jan Christian Vestre. Besøket starter med to dager i Stockholm og avsluttes i Gøteborg.

Besøket skal bidra til å forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige og samarbeid om fremtidens løsninger.

- Jeg ser veldig fram til å besøke Stockholm og Gøteborg i starten av mai. Norge og Sverige har en nær og god relasjon, og jeg er fullstendig overbevist om at begge landene vil vinne stort på å ha et enda tettere næringslivssamarbeid i tiden fremover. Når vi nå skal gjennom det grønne skiftet, kommer vi til å stå sterke sammen enn hver for oss. Sverige er i likhet med oss her hjemme også svært opptatt av grønne fremtidssatsinger og jeg tror vi har mye å lære av hverandre, sier næringsministeren. 

Aktuelle temaer under besøket er grønn industriutvikling, ren energi, smart mobilitet, klimavennlige bygg og bærekraftig agrikultur, samt helse- og livsvitenskap. Hav, miljø og helse vil stå på dagsorden under besøk hos forskningsmiljøer i Stockholm og Gøteborg.

Les mer om besøket her.

 

Akkreditering
For akkreditering og praktisk informasjon bes pressen om å ta kontakt med UDs besøksseksjon ved Lise Tønnesland Børresen, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no, mobil 94 83 09 10, så snart som mulig

Pressekontakter
Næringsministeren: Tonje Nermark, e-post Tonje.Nermark@nfd.dep.no mobil 99 23 51 57

Det kongelige hoff: Simen Løvberg Sund, e- post simen.lovberg.sund@slottet.no, mobil 99 23 51 57