Historisk arkiv

Næringsministeren møter næringslivet og partene i arbeidslivet om situasjonen for norsk næringsliv som følge av Russlands invasjon av Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted:

Næringsministeren møter næringslivet og partene i arbeidslivet om situasjonen for norsk næringsliv som følge av Russlands invasjon av Ukraina og de etterfølgende restriktive tiltakene som har blitt vedtatt av EU, og som Norge slutter seg til. Pressen får anledning til å få kommentarer etter møtet.