Historisk arkiv

Innspillsmøte for gründere - Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted: Tromsø

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter.

For mer informasjon, se invitasjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmoter-for-grundere/id3026191/