Historisk arkiv

Innspillsmøte for gründere: Kvinnelig gründerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted: Oslo

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til kvinnelig gründerskap.

For mer informasjon, se invitasjonen her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmoter-for-grundere/id3026191/