Historisk arkiv

Svar på spørsmål om gjenoppbyggingsfond for Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringen vil avsette midler til et gjenoppbyggingsfond for Ukraina i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Skriftlig spørsmål nr. 2441 (2021-2022).
Datert 23.06.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Kommer regjeringen til å starte med å avsette midler til et gjenoppbyggingsfond for Ukraina i forbindelse med statsbudsjettet for 2023?

Utenriksministerens svar:
Norsk støtte til Ukraina vil fortsette å ha høy prioritet. Den store usikkerheten rundt krigens utvikling innebærer at støtte til Ukraina må være fleksibel. Regjeringen vil se humanitær bistand, driftsstøtte til den ukrainske staten og langsiktig gjenoppbygging i sammenheng.

Regjeringens forslag til innretting av norsk støtte til gjenoppbygging av Ukraina i 2023 vil legges fram for Stortinget i budsjettforslaget for 2023, herunder eventuelle midler til et gjenoppbyggingsfond. Dette samsvarer med praksis fra den tidligere regjeringen som Melby var en del av.