Historisk arkiv

Svar på spørsmål om merking av næringsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om merking av næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel.

Skriftlig spørsmål nr. 2396 (2021-2022).
Datert 20.06.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Regjeringen har besluttet å merke «næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel». Ønsker utenriksministeren at dette skal medføre at norske forbrukere avstår fra å kjøpe disse varene?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen har besluttet å følge opp EU-domstolens avgjørelse fra november 2019 og markere skillet mellom Israel og folkerettsstridige israelske bosettinger i okkuperte områder tydeligere.

Det gjør vi ved å informere næringslivet om at næringsmidler produsert i de ulovlige israelske bosetningene skal merkes. Norske forbrukere har rett til å vite om et næringsmiddel som selges i Norge er produsert i Israel eller i eller i en folkerettsstridig israelsk bosetting.

Regjeringens beslutning er i tråd med våre folkerettslige forpliktelser om å differensiere mellom staten Israel og okkuperte områder. Mange EU-land har allerede en slik praksis.

Regjeringens beslutning innebærer ikke boikott av Israel. Vi mener at boikott er feil politikk. Det er opp til den enkelte forbruker å vurdere hvilke næringsmidler vedkommende vil kjøpe.