Historisk arkiv

Svar på spørsmål om atomvåpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar til Bjørnar Moxnes (R) om regjeringen på Nato-toppmøtet i Madrid vil foreslå at Nato vedtar å utelukke førstebruk av atomvåpen.

Skriftlig spørsmål nr. 2412 (2021-2022).
Datert  21.06.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
I lys av utenriksministerens svar på skriftlig spørsmål fra Stortinget 30. november 2021 og i lys av USAs nåværende president Joe Bidens tidligere uttalelser om å utelukke bruk av atomvåpen dersom ikke en annen stat har brukt atomvåpen først: vil regjeringen på Nato-toppmøtet i Madrid foreslå at Nato vedtar å utelukke førstebruk av atomvåpen?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen har konsultert Stortinget om norske posisjoner på Nato-toppmøtet i Madrid 28.-30. juni, inkludert forhandlingene om Natos nye strategiske konsept. Forhandlingene om nytt strategisk konsept har vært graderte, men det nye konseptet vil snarlig offentliggjøres etter at det er vedtatt på Madrid-toppmøtet.

Spørsmål om kjernevåpen, nedrustning og rustningskontroll er viktig for Norge. Regjeringens posisjon har vært å støtte tiltak som reduserer atomvåpnenes betydning i forsvarsdoktriner, samt tiltak som reduserer risikoen for bruk av kjernevåpen og kan bidra til kjernefysisk nedrustning.

Det er bred enighet i Nato om viktigheten av rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Nato støtter opp om målet om en verden uten kjernevåpen, og arbeider for full implementering av Ikkespredningsavtalen (NPT). Det er sterk støtte i Nato for det norskledede arbeidet om verifikasjon av nedrustning. Norge fremmer også arbeid med nedrustning og irreversibilitet, risikoreduksjon og fremme av humanitære konsekvenser av kjernevåpen.