Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Norfunds søksmål mot Honduras og prinsipper i norsk bistandspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på Seher Aydars spørsmål om Norfunds søksmål mot Honduras og grunnleggende prinsipper i norsk bistandspolitikk.

Skriftlig spørsmål nr. 2203 (2022-2023)
Datert 12.05.2023

Fra representanten Seher Aydar (R) til utviklingsministeren:

Stortinget har vedtatt at Norfund skal utøve sin virksomhet i henhold til grunnleggende prinsipper i norsk bistandspolitikk. Vurderer utviklingsministeren det slik at Norfunds søksmål mot Honduras er i tråd med grunnleggende prinsipper i norsk bistandspolitikk, og dermed Stortingets vedtak?

Utviklingsministerens svar:

Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - er et 100 prosent statseid selskap, hvor UD og jeg som statsråd er ansvarlig for eierstyringen.

Staten er eier i Norfund for å ha et målrettet virkemiddel som kan utvikle levedyktig og lønnsom næringsvirksomhet i utviklingsland, som ellers ikke ville bli igangsatt som følge av høy risiko. Statens mål som eier er å stimulere til høyere sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland. Det er selskapets styre som er ansvarlig for å påse at Norfund leverer på sitt mandat innenfor rammene staten har satt for virksomheten, herunder grunnleggende prinsipper for norsk utviklingspolitikk.

Norfund har informert meg om at de har fått registrert tvisten selskapet har med Honduras ved International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), som er en internasjonal voldgiftsinstitusjon under Verdensbanken. Norge tiltrådte ICSID-konvensjonen i 1967. Norfund opplyser at Honduras, gjennom landets lovgivning, har gjort ICSID til den eneste internasjonale tvisteløsningen som var tilgjengelig for prosjektene Norfund har investert i.

Tvistemålet dreier seg om uteblitt betaling for kraft i henhold til kontrakten. Norfunds forhandlinger med Honduras om betalingen har pågått i flere år. Norfund opplyser at forhandlingene med Honduras myndigheter fortsetter, uavhengig av at tvisten er meldt til ICSID, med mål om å finne en minnelig løsning. For å få mer tid til forhandlinger har Norfund bedt om at videre behandling i ICSID utsettes.

Norfund opererer i svært vanskelige markeder og har mandat til å ta høyere risiko enn vanlige investorer for å utvikle landenes næringsliv. Industrielle investeringer i disse landene, f.eks. innen kraftutbygging, kan være krevende og tvister kan oppstå.

Norfund har investert over 280 millioner kroner i utbygging av solpaneler i Honduras. Det bidrar til at flere i Honduras får tilgang til elektrisitet, og at den økonomiske veksten i landet større grad baseres på fornybar energi. Dette er helt i tråd med de overordnede målsetningene i regjeringens utviklingspolitikk.