Historisk arkiv

Svar på spørsmål om oppfølging av Nygaard-saken overfor Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på spørsmål fra Tage Pettersen (H) om hvordan UD vil følge opp Nygaard-saken etter at spørsmålet ble tatt opp med den iranske viseutenriksministeren.

Skriftlig spørsmål nr. 2544 (2021-2022).
Datert 01.08.2022

Fra representanten Tage Pettersen (H) til utenriksministeren:
Hvordan vil UD videre følge opp Nygaard-saken etter at de tok opp spørsmålet med den iranske viseutenriksministeren tidligere denne måneden?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen legger stor vekt på ytrings- og pressefrihet. Vi viderefører den internasjonale strategien for dette viktige arbeidet og tar jevnlig opp ytrings- og pressefrihet i internasjonale fora og i vår dialog med andre land. Det vil vi fortsette med også overfor Iran når det gjelder enkeltsaker. Slik vi gjorde da Nygaard-saken ble tatt opp med den iranske viseutenriksministeren den 2. juni.