Historisk arkiv

Svar på spørsmål om president Zelenskyjs oppfordring om å slå fast at Russland er en terrorstat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (Venstre) om hva regjeringen mener er fordelene og ulempene ved å følge president Zelenskyjs oppfordring om å slå fast at Russland er en terrorstat.

Skriftlig spørsmål nr. 2978 (2021-2022).
Datert 23.09.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Hva mener Regjeringen er fordelene og ulempene ved å følge opp president Zelenskyjs oppfordring om å slå fast at Russland er en terrorstat?

Utenriksministerens svar:
Russland fører en aggressiv krig mot Ukraina i strid med folkeretten. Det pågår en debatt i enkelte land om man bør betegne Russland som en terrorstat. Det å omtale land som terrorstater er ikke noe vi har tradisjon for i Norge. Etter norsk strafferett er det terrorhandlinger som er forbudt. Begrepet terrorstat finnes ikke i norsk lovgivning eller i folkeretten.

Samtidig er det viktig å understreke at regjeringen deler Zelenskyjs fordømmelse av russiske overgrep i Ukraina. Det at krigsforbrytelser nå er konstatert av FNs granskere, og de grufulle historiene som de overlevende forteller, gjør et stort inntrykk på oss alle. Russlands politiske og militære ledelse er ansvarlig for enorme lidelser hos den ukrainske sivilbefolkningen.

Regjeringens syn er at multilaterale og tvingende sanksjoner med bred internasjonal oppslutning har størst legitimitet og effekt for å påvirke en stat til å endre atferd. Vi har gjennomført historisk omfattende sanksjoner mot Russland  og anser disse som det viktigste pressmiddelet mot russiske myndigheter.

Norge vil fortsette å gi støtte til Ukraina, både politisk, men også i form av økonomisk, humanitær og militær støtte. Bekjempelse av straffefrihet for internasjonale forbrytelser er en utenrikspolitisk prioritet for Norge. Norge vil fortsette å delta aktivt i internasjonale diskusjoner om ansvarliggjøring for forbrytelser begått i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.