Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Belarus vs. Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om regjeringen vil bidra til å endre den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland til Belarus, slik svært mange andre land har gjort.

Skriftlig spørsmål nr. 2040 (2021-2022).
Datert 11.05.2022

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Vil regjeringen bidra til å endre den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland til Belarus, slik også svært mange andre land har gjort?

Utenriksministerens svar:
Spørsmålet om Norge offisielt bør gå over til å bruke «Belarus» i stedet for «Hviterussland» ble tatt opp av stortingsrepresentanter også i forrige stortingsperiode. Den daværende regjeringen valgte som kjent å videreføre formen «Hviterussland». Denne regjeringen gjør sine egne vurderinger av dette spørsmålet, et arbeid som ventelig konkluderes i løpet av kort tid.