Historisk arkiv

Svar på spørsmål om betegnelsen av Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hadle Rasmus Bjuland (KrF)  om utenriksministeren vil ta initiativ til at den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland blir endret til Belarus.

Skriftlig spørsmål nr. 1282 (2021-2022).
Datert 16.02.2022

Fra representanten Hadle Rasmus Bjuland (KrF) til utenriksministeren:
Flere land legger nå om til å omtale Hviterussland som Belarus, og ikke som Hviterussland. Dette er en viktig sak for belarusere som er opptatt av historie og identitet. Sverige og Danmark har allerede tatt en slik beslutning. Vil utenriksministeren ta initiativ til at den offisielle norske betegnelsen også blir endret? 

Utenriksministerens svar:
Spørsmålet om Norge offisielt bør gå over til å bruke «Belarus» i stedet for «Hviterussland», blir reist fra tid til annen. Som representanten skulle være kjent med ble for eksempel spørsmålet tatt opp fra KrFs stortingsgruppe i forrige stortingsperiode. Den daværende regjeringen KrF også var en del av valgte som kjent å videreføre formen «Hviterussland».

Denne regjeringen vil gjøre sine egne vurderinger. Jeg vil likevel få påpeke at det er andre sider ved Norges forhold til Hviterussland som per i dag opptar meg sterkere. Hviterussland har nå over 1000 politiske fanger. Hundrevis av frivillige organisasjoner er blitt tvangsoppløst. Lukasjenka-regimet fører en brutal politikk for å bringe all opposisjon til taushet. Et stort antall hviterussere har valgt å flykte til utlandet av frykt for å bli fengslet.