Historisk arkiv

Svar på spørsmål om bistand til FN som kjernestøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva denne regjeringen har gjort hittil for å nå målet om å gi minst 30 prosent av bistanden gjennom FN som kjernestøtte og hva regjeringen vil gjøre fremover for å nå målet.

Skriftlig spørsmål nr. 1175 (2022-2023).
Datert 30.01.2023

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utviklingsministeren: 
FN har vedtatt i Finansieringskompakten at medlemslandene skal gi minst 30 prosent av bistanden gjennom FN som kjernestøtte. Hva har denne regjeringen gjort for å nå dette målet hittil, og hva vil regjeringen gjøre fremover for å nå målet?

Utviklingsministerens svar:
Norge er, og vil fortsette å være, blant de største bidragsyterne til FNs utviklingsarbeid.

Regjeringen er opptatt av å styrke FN-systemet og gjøre det mest mulig effektivt. Størrelsen og innretningen på vår FN-støtte skal bygge opp under dette målet.

Norsk kjernestøtte til FNs utviklingsarbeid har de siste årene ligget tett oppunder målet i Funding Compact på 30 prosent. Endelige tall fra FN for 2021 og 2022 foreligger ikke ennå.

Tall fra OECD/DAC er ikke direkte sammenlignbare med tall fra FN. I henhold til norsk rapportering av ODA bistand til OECD/DAC, har kjernestøtten ligget rundt 28-30 prosent av total bistand til FN de siste årene.

Regjeringen vil fortsette å jobbe for at kjernestøtten til sentrale FN-organisasjoner holdes på et høyt nivå.  

I FNs Funding Compact er det ikke bare kjernestøtte som framheves som en kvalitativt god finansieringsform, det gjør også støtte til fellesfond og tematisk støtte til enkeltorganisasjoner. Norge er blant de største bidragsyterne til fellesfond i FN, og denne støtten har økt jevnt de siste årene. Fellesfond anses for å være den beste måten å styrke samarbeidet på tvers av FN-systemet på. FNs generalsekretær har sagt at de er like viktig for FN-systemet som kjernestøtte er for enkeltorganisasjoner.