Historisk arkiv

Svar på spørsmål om politiske fanger i Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken  Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til at Aleksej Navalnyj og andre politiske fanger i Russland ikke blir utsatt for økt fare i forbindelse med regimets opptrapping av angrep på opposisjonelle.

Skriftlig spørsmål nr. 1656 (2021-2022).
Datert 24.03.2022

Fra representanten Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren:
Hva vil regjeringen gjøre for å bidra til at Aleksej Navalnyj og andre politiske fanger i Russland ikke blir utsatt for økt fare i forbindelse med regimets opptrapping av angrep på opposisjonelle?

Utenriksministerens svar:
Krigen går ikke bra for Russland, verken militært eller politisk. Vi ser en økende brutalitet ikke bare i krigføringen, men også i det russiske regimets undertrykking av sine meningsmotstandere. Bare de modigste tar til motmæle. All uavhengig presse er i praksis avviklet i Russland i dag. De siste frie stemmene bringes til taushet. Russiske myndigheters stadige angrep på og knebling av uavhengige media innebærer brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Regjeringen vil fortsette å uttale seg om og ta opp brudd på menneskerettighetene i Russland i multilaterale organisasjoner og andre egnede fora. Mer enn noensinne har russiske borgere behov for å vite sannheten om hva som skjer i sitt eget land og Ukraina.

Retten til å få informasjon og ytre seg fritt må beskyttes, også i krig og konflikt. Vi er bekymret over rapporter om at fredelige demonstranter i Russland blir arrestert. Vi støtter det russiske folkets rett til å ytre seg. Russland må ivareta sine internasjonale forpliktelser til å respektere forsamlingsfrihet og ytringsfrihet.

Dette ble formidlet til russiske myndigheter i eget norsk innlegg i OSSEs faste råd senest den 24. mars. I det samme innlegget gjorde vi det klart at norske myndigheter er dypt bekymret over den nye fengselsdommen mot Aleksej Navalnyj og ber russiske myndigheter stoppe den politiske forfølgelsen av Navalnyj og alle andre dissidenter og opposisjonelle.

Norge har også sluttet seg til EUs politiske erklæring av 22. mars om dommen mot Aleksej Navalnyj. Erklæringen fordømmer dommen som politisk motivert og den økte interne undertrykkingen i Russland etter invasjonen av Ukraina.