Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Sør-Afrikas militærøvelse med Russland og Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om utenriksministeren kan klargjøre hva Norge mener om at Sør-Afrika i den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen skal avholde militærøvelse med Russland og Kina.

Skriftlig spørsmål nr. 1420 (2022-2023).
Datert 20.02.2023

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren klargjøre hva Norge mener om at Sør-Afrika i den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen skal avholde militærøvelse med Russland og Kina?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen deler representantens bekymring for signalene Sør-Afrika sender ved å delta i en øvelse med Russland. Vi mener det er uklokt, og vil advare land mot å gjøre seg sikkerhetspolitisk avhengige av autoritære stater. 

Innenfor folkerettens rammer er det samtidig et grunnleggende prinsipp at selvstendige stater står fritt til å utforme sin utenriks- og forsvarspolitikk, som også kan omfatte felles øvelser. Vi må erkjenne at ikke alle land i verden leser krigen i Ukraina på samme måte som oss, eller trekker de samme konklusjoner om hvilke konsekvenser den bør få for forholdet til Russland. Samtidig er det verdt å merke seg at ytterst få land, og heller ikke Sør-Afrika, gir støtte til Russlands krigføring.

Norge har en kontinuerlig og tydelig dialog med sør-afrikanske myndigheter om Russlands brudd på folkeretten  og brutale angrepskrig mot Ukraina.