Historisk arkiv

Svar på spørsmål om UDs reiseinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om utenriksministeren vil sørge for at UD sikrer at informasjon som angår LHBT+-personers sikkerhet fremkommer i alle reiseråd fra norske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 2304 (2021-2022).
Datert 17.06.2022

Fra representanten Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren sørge for at UD sikrer at informasjon som angår LHBT+-personers sikkerhet fremkommer i alle reiseråd fra norske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Arbeidet mot diskriminering og forfølgelse av LHBTIQ-personer er høyt prioritert i Utenriksdepartements arbeid. Hjelp og veiledning til norske borgere på reise, såkalt konsulær bistand, er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten. Dette omfatter også sikkerheten til norske LHBTIQ-personer på reise i utlandet.

Utenriksdepartementets utsteder offisielle reiseråd på ett av tre nivåer når vi anser at det er behov for å 1) fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige 2) fraråde alle reiser, eller 3) oppfordre til å forlate landet/området. Sikkerhetssituasjonen i det aktuelle landet er avgjørende. Vi utsteder ikke offisielle reiseråd for spesifikke persongrupper.

I UDs generelle reiseinformasjon i appen Reiseklar og på regjeringen.no finnes informasjon om innreise- og utreisebestemmelser, sikkerhet, helse, lover og sedvaner for over 200 land. Der finner man også informasjon rettet mot LHBTIQ-personer.

Utenriksdepartementet jobber for at reiseinformasjonen skal være så god og treffsikker som mulig. Reiseinformasjonen på regjeringen.no oppdateres løpende. Vi har nylig bedt alle våre utenriksstasjoner vurdere om informasjonen rettet mot LHBTIQ-personer på reise i deres tjenesteland kan bli enda tydeligere.