Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Tyrkias angrep i Syria og Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil fordømme Tyrkias folkerettsstridige angrep i Syria og Irak og ta opp saken i FNs sikkerhetsråd, og om  utenriksministeren under Nato-møtet i Romania 29. og 30 november vil kreve at Tyrkia avslutter krigføringen i Syria og Irak.

Skriftlig spørsmål nr. 471 (2021-2022).
Datert 21.11.2022 

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Vil regjeringen fordømme Tyrkias folkerettsstridige angrep i Syria og Irak og ta opp saken i FNs sikkerhetsråd og vil utenriksministeren under Nato-møtet i Romania 29. og 30 november kreve at Tyrkia avslutter krigføringen i Syria og Irak?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen ser med uro på meldingene om tyrkiske luftangrep i Irak og Syria. Alle tap av sivile liv er dypt beklagelig. Vi anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov og registrerer at tyrkiske myndigheter ser luftangrepene i sammenheng med terrorangrepet i Istanbul 13. november. Regjeringen har fordømt terrorangrepet. Samtidig har Irak og Syria krav på respekt for landenes suverenitet og territorielle integritet. Vi er bekymret for at angrepene bidrar til å destabilisere regionen og svekke Anti-Isil-koalisjonens innsats for å bekjempe Isil.

Norge forventer at alle parter respekterer folkeretten og beskytter sivile. Vi oppfordrer til de-eskalering.

Norge har vært og vil fortsette å være tydelige i FNs sikkerhetsråd på behovet for etterlevelse av FN-pakten og folkerettens regler om maktbruk. Vi har gjennomgående oppfordret til respekt for staters suverenitet og territorielle integritet.