Historisk arkiv

Svar på spørsmål om støtte til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Larsen (H) om Ukraina har bedt Norge om støtte i den krevende situasjonen de er i, og hva Norges svar på forespørslene har vært.

Skriftlig spørsmål nr. 1078 (2021-2022).
Datert 31.01.2022

Fra representanten Erlend Larsen (H) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Har Ukraina bedt Norge om støtte i den krevende situasjonen de er i, og hva har eventuelt vært Norges svar på forespørslene? 

Utenriksministerens svar:
Ukrainske myndigheter har uttrykt et generelt ønske om mer bistand fra Norge, men har så langt ikke kommet med konkrete forespørsler knyttet til den nåværende situasjonen. 

Norge har gitt sterk politisk og økonomisk støtte til Ukraina siden 2014. Norge uttrykker konsekvent støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet i internasjonale fora som FN og OSSE. Norges presidentskap i FNs sikkerhetsråd ble 31. januar avsluttet med et møte om den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Ukraina. Den ukrainske FN-ambassadør takket under møtet for den norske støtten. Som reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina har Norge sluttet opp om alle EUs restriktive tiltak mot Russland. Ukrainas utenriksminister var invitert til Oslo i slutten av januar, men besøket ble utsatt av ukrainsk side. 

Norge gir mye bistand til Ukraina. Vi har de siste årene støttet reformprosessen i Ukraina med om lag 200 millioner kroner i året, inkludert humanitær bistand. Dette er et stort beløp sammenlignet med de fleste andre giverland. Det setter også Ukraina høyt på listen over mottakerland for norsk bistand. I alt er Ukraina blitt tildelt ca. to milliarder kroner siden 2014. Gjennom dette samarbeidet har vi en løpende dialog med ukrainske myndigheter om innretting og nivå på bistanden. 

Bistanden kanaliseres gjennom norske partnere, sivilt samfunn og organisasjoner som FN, Europarådet, OSSE, OECD og Den europeiske utviklingsbanken (EBRD). Hovedformålet er å støtte Ukrainas reformer og europeiske integrasjon. Prioriterte områder er godt styresett, energireform og energieffektivisering. Bistandsprosjektene er utviklet i dialog med ukrainske myndigheter. Vi bidrar i tillegg med norsk personell til OSSEs sivile observatør-sendelag i Ukraina (SMM). 

Ukraina mottok i 2021 til sammen 49 millioner kroner i humanitær bistand fra Norge, inkludert 4,5 millioner kroner ekstra i desember til innsats for beskyttelse av sivile og minerydding. Norge er i tett dialog med FN og humanitære partnere om utviklingen i den humanitære situasjonen i Ukraina. Norge vil også i 2022 bidra med støtte til humanitær assistanse og beskyttelse for de mest sårbare rammet av krise og konflikt i Ukraina. Vi har ikke mottatt direkte spørsmål fra ukrainske myndigheter om humanitær støtte.